muzicka ucionica

                                MOJA MUZIčKA UČIONICA

Studio za učenje muzike Moja muzička učionica je nastao kao rezultat sedmogodišnjeg istraživanja iz oblasti muzičke edukacije u cilju prolanaženja adekvatnog modela koji bi mogao da odgovori na potrebe deteta savremenog doba i obezbedi najbolje rezultate za razvijanje muzičkih, kao i drugih kognitivnih i socijalnih veština. 

 


Učenici se na časovima ohrabruju da misle kritički, postavljaju pitanja i slobodno ispoljavaju svoje mišljenje. Takođe, oni su uključeni u donošenje odluka kada je u pitanju izbor repertoara i imaju priliku da sviraju neke od kompozicija koje već poznaju i vole, što ima za cilj postizanje još veće motivacije za rad.

muyicka ucionica2

Ovaj integrativni pristup koristi elemente Karl Orfovog "Schulwerk" metoda, kombinovanog sa različitim savremenim školama pevanja, sviranjem klavira i kamernog sviranja. Komponovanje je takođe veoma važan deo tokom procesa učenja i moćan alat za vežbanje i oblikovanje kreativnog mišljenja, za vežbanje muzičke teorije i rad na razvoju izvođačkih veština.

Kroz aktivno učenje, polaznici uče da sviraju i stvaraju, kao i da budu opušteni tokom  procesa usvajanja novih znanja.

Kroz učenje instrumenta i profesionalno snimanje i izvođenje naučenih kompozicija, cilj je da se kod polaznika izgradi samopouzdanje kao i da se vežba analitičko slušanje i raspoznavanje suptilnih razlika u umetničkom izvođenju.  Krajnji cilj ovakvog pristupa je veća povezanost i razumevanje različitih aspekata muzike-muzičke teorije, izvođenja i slušanja muzike, kao i kvalitetno obrazovan pojedinac koji je sposoban da samostalno istražuje i uči.

ukulele

Naučene kompozicije se profesionalno snimaju i po želji postavljaju online na nekom od naših audio ili video kanala. Učenici na taj način imaju direktan kontakt sa rezulttom svog rada i upoznaju se sa celim procesom audio i video produkcije.