CHILDREN MUSIC

Radio drama za decu "Učimo o vremenu" nastala je kao rezultat muzičkih i dramskih radionica koje smo održali u periodu od marta do juna 2018. godine. Drama je kolažnog tipa i sastoji se od dokumentarnih delova, pisanih dijaloga, monologa i pesama.

Tokom radionica u Svratištu učili smo kako se računa vreme i proučavali subjektivni osećaj protoka vremena. Ova tema odabrana je zbog toga što se pokazala kao teška svoj deci, a posebno deci koja neredovno pohađaju školu. Našim radom želeli smo da pomognemo da se pojmovi koji su vezani za vreme kroz dramu i muziku lakše usvoje.Scenario je nastajao spontano i kroz zajednički rad tokom radionica u Svratištu, uključujući decu u svaki deo stvaranja.